Algemene Voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van Personeel Via. Door gebruik te maken van ons platform ga je akkoord met deze voorwaarden, dus lees ze aandachtig. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem gerust contact met ons op. Bedankt voor je interesse in Personeel Via!

Privacybeleid

Vanaf het moment dat je klant wordt bij Vacature Via, word je vanzelfsprekend gevraagd om bepaalde informatie over jezelf en het bedrijf te verstrekken. Het is op aanvraag altijd mogelijk om je gegevens in te zien; te wijzigen; te laten verwijderen en of over te dragen. Ook kun je ons altijd mailen op info@vacaturevia.nl om informatie te verkrijgen over de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen.

Wat betreft het gebruik van je persoonsgegevens

Vacature Via gebruikt je verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om de dienst zo goed mogelijk te kunnen verlenen (zoals bijv: contact met kandidaat voor invulling vacature);
  • om te factureren;
  • om de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;

Wat betreft het beveiligen van je persoonsgegevens

Natuurlijk heeft Vacature Via passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.De omgeving zelf is beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van je browser, alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien je tweemaal op het slotje klikt, kunt je makkelijk controleren of je veilig contact hebt met de website.Vacature Via kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Vacature Via getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen, en je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Betreffende vacatureplaatsing:

Aansprakelijkheid

Indien de betaling na de 2e herinnering nog niet is voldaan zullen wij direct €50,- administratiekosten in rekening brengen en overgaan tot (de enige/laatste) aanmaning. Indien de betaling vervolgens nog niet voldaan is zal er een incassotraject gestart worden.

Wanbetaling

Vacature Via is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van Vacature Via voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Hallo?
hello:
off
/
on
Op zoek naar personeel en bovendien net zo gewild worden als de werknemers die je zoekt?! Geen probleem, wij hebben de oplossing! Neem contact op via email of telefoon en we staan direct voor je klaar! Natuurlijk ben je ook altijd welkom in onze brandstore in Amsterdam.
Tot snel!
Adres
Personeel Via b.v.
Koninginneweg 220H
1075 EL Amsterdam
Contact
info@personeelvia.nl
+31 020 89 50 466
Personeel Via is onderdeel van Vacature Via B.V. — KVK: 63246244